Πληροφορίες Προσβασιμότητας

 
Προσβασιμότητα στον Ιστο (Web Accessibility) σημαίνει ότι άτομα με όλες τις ικανότητες, αλλά και άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να περιηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το διαδικτυακό περιεχόμενο. Προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα του stefostrans σημαίνει πως όλοι οι πολίτες μας αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ισότητα.

Λειτουργίες / Δυνατότητες:

 • Πλοήγηση μέσω πληκτρολογίου, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Tab (Shift +Tab) αντίστοιχα για πλοήγηση προς τα πίσω.
 • Παροχή skiplinks για άμεση μετάβαση στα βασικά στοιχεία της ιστοσελίδας:
 • Άλμα στο περιεχόμενο (Συντόμευση: Alt +1 )

  Άλμα στη γραμμή πλοήγησης (Συντόμευση: Alt +2 )

  Χάρτης Ιστοσελίδας (Συντόμευση: Alt +3 )

 • Δυνατότητα εναλλαγής χρωματικής αντίθεσης (Συντόμευση: Ctlr+1)
 • Δυνατότητα ενεργοποίησης μονοχρωματικής προβολής (Συντόμευση:Ctlr+2)
 • Δυνατότητα αυξομείωσης του μεγέθους της γραμματοσειράς (Συντόμευση:Ctlr+3)
 • Δυνατότητα ενεργοποίησης της γραμματοσειράς για δυσλεκτικούς (Συντόμευση: Ctrl +4 )
 • Εμφάνιση πληροφοριών προσβασιμότητας (Συντόμευση: Ctrl+ 5)
 • Επαναφορά ρυθμίσεων (Συντόμευση: Ctrl+6)
 • Close
  Ελληνικα
  Μέγεθος Γραμμάτων
  Υψηλή Αντίθεση