ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 
Μεταφορά εμπορευμάτων, μεταφορές εμπορευμάτων, μεταφορά εμπορευμάτων, μεταφορά FTL,PTL, μεταφορά ADR εμπορευμάτων
 
Μεταφορά εμπορευμάτων
Η εταιρεία μας διακινεί σε εβδομαδιαία βάση με τον ιδιόκτητο στόλο της κομπλέ ( FTL) ,groupage (PTL) φορτία και μεταφορά ADR επικίνδυνων φορτίων για Γερμανία,Ολλανδία,Βέλγιο,Ελβετία και αντίστροφα. Επίσης μέσω του αξιόπιστου δικτύου συνεργατών μας μπορούμε να εξυπηρετήσουμε την μεταφορά εμπορευμάτων από και προς Βουλγαρία ,Ιταλία , Αγγλία ,Γαλλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Τσεχία
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την επικινδυνότητα των ADR εμπορευμάτων, η εταιρεία μας διαθέτει σύμβουλο ADR για την επιτυχή και ασφαλή μεταφορά των προϊόντων αυτών
Η μεταφορά των εμπορευμάτων καλύπτεται με ασφάλεια CMR ύψους 1.500.000 €
Ο ανανεωμένος ιδιόκτητος στόλος αποτελείται από φορτηγά τεχνολογίας Euro 5 & Euro 6
Όλα μας τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με δορυφορικά συστήματα, για να γνωρίζουμε εμείς και ο πελάτης σε ποιο στάδιο μεταφοράς είναι τα εμπορεύματα
Κάθε όχημα μας έχει πιστοποίηση EN 12642 Code XL ,όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα πιστοποιητικά για την μεταφορά ADR εμπορευμάτων και είναι εφοδιασμένο με όλα τα συστήματα ασφάλισης φορτίου
Close
Ελληνικα
Μέγεθος Γραμμάτων
Υψηλή Αντίθεση